Deskriptiivinen bibliografia

( ruots. deskriptiv bibliografi, engl. descriptive bibliography )

  1. 1» Bibliografisen (2) tutkimuksen suuntaus, joka kuvailee » kirjoja tai muita painotuotteita fyysisinä esineinä. Pääpaino on tarkassa kuvailussa, jonka avulla » dokumentti tunnistetaan muiden kaltaistensa joukosta. Huomiota kiinnitetään rakenteeseen, kuten » arkkien määrään, » bibliografiseen kokoon ja » sivujen merkitsemistapaan, » julkaisujen » typografiaan (1) ja työprosessiin, esimerkiksi painamisen aikana tehtyihin » muutoksiin.

  2. 2» Teosluettelo, jossa deskriptiivisen bibliofgrafisen tutkimuksen tulokset esitetään.