Dittografi

( ruots. dittograf, engl. dittograph, engl. dittogram )

  1. » Tekstin kopioinnissa tahattomasti toistettu sana tai sananosa. Esimerkiksi sanassa edititio (pro editio) on dittografi.

» Dittografia