Jälkikäteismerkintä

( engl. endorsement )

  1. Huomautus tai luokitusmerkintä, joka on tehty kirjeeseen tai muuhun käsin kirjoitettuun » dokumenttiin, sen kuoreen tai sen osoitelippuun, sen jälkeen kun se on vastaanotettu.