Redaktio

( engl. redaction )

  1. 1Toisiaan lähemmin kuin muita muistuttavien » toisintojen joukko, esimerkiksi tietyntyyppisten Tuhkimo-satujen muodostama joukko. Erit. folkloristiikassa.

  2. 2Raamatun suurempien tekstikokonaisuuksien » toimitustyö. Erit. eksegetiikassa.

    » Redaktiokritiikki