Arkkityyppi

( ruots. arketyp, engl. archetype, saks. Archetyp )

  1. Perinteisessä genealogisessa tekstikritiikissä (» genealoginen menetelmä) oletettu kaikkien säilyneiden » käsikirjoitusten lähin yhteinen mutta kadonnut esikuva, jonka oletetaan olevan joko kokonaan tai osittain » rekonstruoitavissa säilyneen käsikirjoitusaineiston perusteella. Arkkityyppi on säilyneitten käsikirjoituskopioiden ensimmäinen yhteinen kantamuoto. » Tekstin arkkityyppi eroaa tekijän laatimasta » alkutekstistä; sen oletetaan olevan peräisin tekstin kopioinnin varhaisesta vaiheesta.

» Tyyppiteksti