Nihil obstat

( lat. nihil obstat )

  1. Roomalaiskatolisen kirkon kirkkolain edellyttämästä » julkaisujen ennakkotarkastuksessa annettu hyväksymismerkintä, joka osoittaa, ettei » kirjassa esitetä roomalaiskatolisen kirkon opista ja moraaliopetuksesta poikkeavia käsityksiä. Ennakkotarkastuksen suorittaa piispan nimittämä » sensori.

» Imprimatur