Goottilaiset kirjaintyylit

( ruots. gotisk typ, engl. gothic type, engl. black letter, saks. gotische Schrift )

  1. Yksi latinalaisten aakkosten » kirjaintyyleistä. Goottilaiset kirjaintyylit jaetaan tavallisesti neljään ryhmään: » tekstuura, » rotunda, » schwabach ja » fraktuura. » Käsikirjoituksissa esiintyviä goottilaisia kirjaintyylejä voidaan sen sijaan erottaa enemmänkin.