Alkuteksti

( saks. Urtext )

  1. » Tekstin varhainen » versio, johon » rekonstruoidun » arkkityypin oletetaan perustuvan.