XML (engl. Extensible Markup Language)

  1. World Wide Web Consortiumin (ks. www.w3.org/XML/) kehittämä » rakenteisten aineistojen laatimiseen käytettävä metakieli (» merkintäkieli), jonka avulla voidaan rakenteistaa erilaisia tekstejä sekä määritellä rakenteistamisessa käytettäviä merkintäkieliä.

» CSS (engl. Cascading Style Sheets)  » DTD (engl. Document Type Definition)  » TEI (engl. Text Encoding Initiative)  » SGML (engl. Standard Generalized Markup Language)  » Tunniste  » XML-skeema  » XSL (engl. Extensible Stylesheet Language)