Substanssit

( ruots. substantieller, engl. substantives )

  1. » Tekstin merkityssisältöä määrittävä kielellinen aines, pääasiassa sanat ja niitä suuremmat kokonaisuudet.

» Aksidentaalit