Painotyönaikainen korjaus

( engl. press correction, engl. stop-press correction, saks. Preßkorrektur )

  1. » Ladonnan korjaaminen kesken » painoksen ottamista. Tästä johtuen osassa saman painoksen » kirjoista saattaa olla esimerkiksi » virhe, mikä toisissa on » korjattu.

» Painosvariantit  » Vaihe  » Varianttipainos