Digitaalinen editio

  1. Digitoitu » teksti, joka on joko tallennettu » kokotekstitietokannaksi tai siirretty tiedostoiksi alkuperäisestä » lähteestä tehtynä kuvana. Kokotekstitietokantana tallennettuun tekstiin voidaan kohdistaa koneellisia hakuja.