Kustantajan huomautus

( engl. blurb, saks. Verlagsannotation, ransk. annonce de publication )

  1. » Kirjan takakanteen myynnin edistämistarkoituksessa painettu » teksti. Syn. takakansiteksti.