Tunniste

( engl. tag )

  1. 1Aineiston identifioimiseen käytettävä tunnus, esimerkiksi » signum, » siigeli ja » arkintunnus.

  2. 2Merkintä, jolla ilmennetään » rakenteisen aineiston, kuten » XML-koodatun » tekstin, rakennetta tai ulkoasua. XML:ssä tunnisteet sijoitetaan kulmasulkeiden (< >) sisään.