Aksidentaalit

( ruots. accidentalier, engl. accidentals )

  1. » Tekstin muodolliset, kirjoitusasuun liittyvät ominaisuudet, kuten tavutus, alleviivaus, kursivointi, » välimerkit, sanojen yhteen ja erikseen kirjoittaminen.

» Substanssit