Henkilökommentti

( ruots. personkommentar )

  1. Huomautus, jossa esitetään tietoja » tekstissä esiintyvistä historiallisista henkilöistä tai kirjallisesta traditiosta lainatuista fiktiivisistä hahmoista.

» Kommentti  » Sisältökommentti  » Taustoittava kommentti