Ladontavirhe

  1. » Kirjan » ladelman valmistuksen yhteydessä syntynyt poikkeama alkuperäisestä » käsikirjoituksesta. Arkikielessä käytetty vastine on » painovirhe.

» Ladonta