Imprimi potest

( lat. imprimi potest )

  1. Hyväksymismerkintä, joka katolisen kirkon sääntökuntaan kuuluva kirjoittaja on velvoitettu hankkimaan omalta esimieheltään ennen » kirjan kirkollista ennakkotarkastusta (» nihil obstat).

» Imprimatur