Keili

( ruots. kägel )

  1. » Kirjakkeen ulottuvuus » kirjasimen korkeussuunnassa kuvapinnalta katsottuna, » ladosrivin korkeus.

» Piste  » Pistekoko