Ulkoinen peruste

( ruots. yttre kriterium )

  1. Editointiperuste, joka perustuu varsinaisen » editoitavan » tekstin ulkopuolelta löytyvään todisteeseen, esimerkiksi kirjailijan » käsikirjoitukseen myöhemmin tekemiin merkintöihin, kirjailijan omiin ilmoituksiin tai kirjailijan kirjeistä löytyviin mainintoihin.

» Sisäinen peruste