Taustoittava kommentti

( ruots. sakkommentar )

  1. Selitys, joka selventää » tekstin asiasisältöä ja sen suhdetta tekstin ulkopuoliseen maailmaan.

» Henkilökommentti  » Sisältökommentti