Kirjahistoria

( ruots. bokhistoria, engl. book history, saks. Buchgeschichte, ransk. histoire du livre )

  1. Tieteenala, joka tutkii » bibliografian (2) sekä historia-, kulttuuri- ja yhteiskuntatieteiden menetelmin » kirjoja sekä niiden valmistamista, » julkaisemista, jakelua, omistamista ja lukemista suhteessa niitä ympäröivään historialliseen kontekstiin. Kirjahistoriasta käytetään toisinaan -- erityisesti silloin kun puhutaan alan sosiaalihistoriallisesti painottuneesta tutkimuksesta -- myös ranskankielistä termiä histoire du livre.

» Historiallinen bibliografia