Intentio

( ruots. intention, engl. intention )

  1. 1Tarkoitus, pyrkimys, tavoite.

  2. 2Kirjallisuudentutkimuksessa ja filosofiassa intentiolla viitataan useimmiten tekijän tarkoittamaan » tekstin merkityssisältöön tai niihin pyrkimyksiin tai vaikutuksiin, joihin tekijä » teoksellaan tähtää.

  3. 3» Tekstikritiikissä intentio merkitsee tekijän tietoista tarkoitusta, joka määrittää » lingvististä tekstiä, jonka hän on pyrkinyt kirjoittamaan.