Homoeoarchon

( gr. homoeoarchon )

  1. » Tekstin kopionnissa tapahtuva » omissio, jonka syynä on » mallikäsikirjoituksessa lähekkäiset samalla tavoin alkavat fraasit tai » rivit. Virhe syntyy kun kopioija ensimmäisen » esiintymän sijasta epähuomiossa kohdistaa katseensa jälkimmäiseen, minkä vuoksi esiintymien välissä olevaa tekstiä jää kopioimatta.

» Homoioteleuton  » Mekaaniset variantit