Kanonisoitunut teksti

( lat. textus receptus, engl. received text )

  1. » Teoksen » laitos, joka on tullut suosituimmaksi tai tunnetuimmaksi pitkän ajan ja laajan käytön kautta. Latinankielistä termiä textus receptus käytetään erityisesti Uuden testamentin tekstihistoriassa Erasmus Rotterdamilaisen latinannokseen (ensimmäinen painettu Uusi testamentti, 1516) perustuvasta tekstiperinteestä, johon perustuivat kaikki Uuden testamentin käännökset 1800-luvulle asti.