Lopullinen editio

( engl. definitive edition )

  1. » Tieteellinen editio, joka pyrkii esittämään » tekstin ja sen historian täydellisen analyysin sekä siihen pohjautuvan kriittisen tekstin. Käytetään toisinaan merkityksessä viimeisin kommentoitu (» annotointi) » laitos.