Geneettinen editio

( engl. genetic edition, ransk. édition génétique )

  1. 1» Tieteellinen editio, joka keskittyy » teoksen synnyn ja kehittymisen kuvaamiseen esittelemällä eri » versioita » käsikirjoituksista ja muista vastaavista » dokumenteista.

  2. 2» Geneettisen kritiikin piirissä geneettinen editio tarkoittaa editiota, joka esittää » julkaistun tai keskeneräisen teoksen säilyneitä käsikirjoituksia painetussa muodossa. Edition avulla hankalasti saavutettavat ja mahdollisesti myös hankalasti luettavat käsikirjoitusaineistot saatetaan suuremman lukijakunnan tietoisuuteen. Käsikirjoituksista laaditaan » transkriptiot, joiden tyyppi vaihtelee edition mukaan.

» Diplomaattinen transkriptio  » Geneettinen