Genealoginen menetelmä

( engl. genealogical method )

  1. » Tekstikriittinen menetelmä, joka hyödyntää erityisesti » versioiden välistä » tekstuaalista variaatiota, kuten yhteisiä ja ainutlaatuisia » virheitä, esittääkseen säilyneiden » käsikirjoitusten välisiä suhteita ja yhteyksiä (» resensio). Nämä yhteydet voidaan esittää » stemmana.