Tekstien sosialisaatio

( engl. socialization of texts )

  1. Kirjailijan » intentioiden kietoutuminen » julkaisijoiden, toimittajien ja tuotantohenkilökunnan monimutkaiseen vuorovaikutusverkkoon kaupallisessa kirjankustantamisessa.

» Sosiaalinen tekstikritiikki