Puhdas teksti

( ruots. ren lästext, engl. clear text )

  1. » Lukuteksti sellaisissa » tieteellisissä editioissa, joissa » tekstin sisään ei tehdä lainkaan » editoriaalisia merkintöjä, vaan mahdolliset » tekstikriittiset ja » selittävät kommentit sijoittuvat yksinomaan alaviitteisiin tai erillisiin » apparaatteihin.