Lukuvariantit

( ransk. variantes de lecture )

  1. » Muutokset, jotka tehdään aiemmin kirjoitettuun » tekstiin sitä luettaessa. Koska muutokset tehdään jo olemassa olevaan kirjoitukseen, lukuvariantit sijoittuvat » rivinväleihin tai » marginaaleihin. Erit. geneettisessä kritiikissä.

» Jälkikäteiskorjaus  » Kirjoitusvariantit