Vaihtoehtoisvariantit

( saks. Alternativvarianten, ransk. alternatives non résolues )

  1. » Sisäisiä variantteja eli yhden » dokumentin tietyssä » tekstikohdassa olevia sellaisia rinnakkaisia » variantteja, joista ei käy ilmi, onko kirjoittaja pitänyt jotakin varianttia muita parempana.