Viittausjärjestelmä

  1. » Tieteellisessä editiossa (2) käytetty tapa, jonka avulla voidaan viitata edition eri kohtiin (esim. sivu- ja rivinumeroiden avulla) tai edition laatimisessa käytettyihin aineistoihin.

» Sijaintiviitteet