Selektiivinen editio

( engl. selective editions )

  1. » Tieteellinen editio, johon on valikoitu » julkaistavaksi vain osa » teoksen » tekstitraditiosta.