Allografi

( ransk. allographe )

  1. Muun kuin tekijän omakätisesti kirjoittama » käsikirjoitus. Esimerkiksi kirjailijan sanelema kirje on allografi.

» Autografi