Synoptinen teksti

( engl. synoptic text, engl. inclusive text )

  1. » Editoitu teksti, joka esittää » tekstin eri » versioiden välisen » variaation erilaisten erikoismerkkien ja -kirjaimien avulla. Yhdessä tekstissä ovat siten nähtävillä tekstin eri kehitysvaiheet.