Unicode

  1. Standardi, joka on kehitetty kirjainten ja muiden merkkien esittämiseksi tietokoneilla ja muilla elektronisilla laitteilla. Unicode on korvaamassa » ASCII-merkkitaulukon laajennuksen ISO/IEC 8859-standardin. Unicodessa merkin koodaukseen käytetään yhden, kahden tai neljän tavun mittaista binääristä vastinetta. Unicoden merkkitaulukossa on yli miljoona merkkipaikkaa, mikä mahdollistaa minkä tahansa maailman kielen merkistön koodaamisen. Unicodea kehittää ja ylläpitää Unicode Consortium (ks. http://www.unicode.org).