ISSN (International Standard Serial Number)

  1. Jatkuvasti ilmestyvän » tekstijulkaisun kansainvälinen standardoitu tunnistenumero, jota käytetään muun muassa lehtien ja julkaisusarjojen yksiselitteiseen erottamiseen muista julkaisuista. Vuoden 2009 alusta käyttöön on otettu uusi ISSN-L-tunnnus, joka on määritelty kansainvälisessä ISSN-standardissa ISO 3297:2007. ISSN-L-tunnus yhdistää julkaisun eri julkaisumuotojen (painettu ja verkkoversio) ISSN-tunnukset.

» ISBN (International Standard Book Number)