Kommentti

( ruots. kommentar, engl. notation, engl. annotation, saks. Anmerkung, saks. Erläuterung )

  1. Selitys tai huomautus, jolla selvennetään jotakin » tekstissä (tai kuvassa) esiintyvää ilmiötä.

» Annotointi  » Henkilökommentti  » Lingvistinen kommentti  » Selittävä kommentti  » Sisältökommentti  » Skholion  » Taustoittava kommentti  » Tekstikriittinen kommentti  » Yksittäiskommentti