Copy-text

( engl. copy-text )

  1. Angloamerikkalaisessa » tekstikritiikissä käytetty termi » perustekstille, joka assosioituu vahvasti » eklektisen editoinnin perinteeseen.