Oktaavo

  1. » Formaatti, jossa » painoarkki taitetaan kolmasti siten, että painoarkista syntyy » kahdeksanlehtinen ja » 16-sivuinen » arkkivihko (1). Formaatin lyhenne on 8:o.

» Bibliografinen koko  » Duodeesi  » Folio  » Kvartto