Sisältökommentti

( ruots. realkommentar )

  1. » Tekstin sisällöllistä seikkaa koskeva huomautus.

» Henkilökommentti  » Taustoittava kommentti