Historiallinen bibliografia

( ruots. historisk bibliografi, engl. historical bibliography )

  1. » Bibliografisen (2) tutkimuksen suuntaus, joka tutkii » kirjojen historiaa ja niiden asemaa yhteiskunnassa sekä kirjan, kulttuurin ja talouden välisiä suhteita erityisesti ulkopuolisten » (arkisto)lähteiden valossa. Vastaa merkitykseltään pitkälti samaa kuin » kirjahistoria.