Barokkiantiikvat

  1. Yksi » antiikvan » kirjaintyyleistä. Syn. siirtymäkauden antiikvat.