Vedos

( ruots. avdrag, engl. proof )

  1. » Ladelmasta tai » kuvalaatasta tarkistamista varten otettu » jäljennös. Ark. tietokonetiedostosta (esim. tekstiasiakirjasta) otettu välituloste.