Rakenteinen aineisto

  1. Sähköinen aineisto, kuten » XML-koodattu tiedosto, jossa aineiston osat ja niiden väliset suhteet ilmaistaan tietyllä tavalla.