Bibliografia

( ruots. bibliografi, engl. bibliography )

  1. 1Teosluettelo (» enumeratiivinen bibliografia), jossa luetellaan » kirjoja, lehtiä, artikkeleita tai muita kirjallisia » julkaisuja.

  2. 2Tieteenala, joka tutkii kirjoja fyysisinä esineinä sekä niiden tuottamisen ja julkaisemisen tapoja.

» Analyyttinen bibliografia  » Deskriptiivinen bibliografia  » Historiallinen bibliografia  » Kirjahistoria  » Tekstuaalinen bibliografia