Sensuuri

( ruots. censur )

  1. » Julkaisujen ennakkotarkastus, jonka avulla maalliset ja kirkolliset vallankäyttäjät ovat pyrkineet kontrolloimaan julkiseen levitykseen tarkoitettuja aineistoja. Kirjojen laajamittainen sensuuri käynnistyi pian kirjapainotaidon keksimisen jälkeen, ja on monin tavoin käytössä nykyisinkin, esimerkiksi roomalaiskatolisen kirkon kirkkolaki sisältää säädökset kirkon uskoa ja moraaliopetusta koskevien kirjojen ennakkotarkastuksesta (» nihil obstat).

» Imprimatur  » Imprimi potest