Cancellandum

( lat. cancellandum, engl. cancellandum, ruots. kancelland )

  1. » Lehti, joka on painamisen jälkeen poistettu » arkista. Poistetun lehden tilalle asetetusta korvaavasta tai uusitusta lehdestä käytetään nimitystä cancellans. Poistettua lehteä ei välttämättä seuraa cancellans, mutta cancellansia ei koskaan lisätä ilman cancellandumia. Ilman cancellandumia lisättyä lehteä nimitetään » lisälehdeksi.