Ratio

( lat. ratio )

  1. » Tekstin » muutosten taustalla oleva syy, esimerkiksi » ladontavirhe, » kopistin erhe tai väärin ymmärrys.